Về Việc Giúp Học Bổng Cho Các Học Sinh Nghèo

         VINAHF có chương trình định kỳ, cấp học bổng dài hạn để giúp đỡ cho các hoc sinh nghèo, hiếu học - VINAHF chú trọng đến những học sinh ở các trường ở các vùng thôn quê, hẻo lánh - Các em thường lớn lên trong những gia đình nghèo, hoặc lớn lên trong các trại mồ côi mà các sơ, các ni cô nơi nuôi dưỡng các em thiếu thốn điều kiện để cho các em được tiếp tục đi học.
Phần lớn việc chạy gạo nuôi cơm đã là một gánh nặng cho gia đình, cho các nơi nuôi trẻ mồ côi và các người đỡ đầu của các em thường không có khả năng cho các em học tiếp lên đại học, hay do các hoàn cảnh khó khăn khác nhau khiến các em không thể tiếp tục nếu không được sự giúp đỡ, mặc dầu các em rất có ý chí và hiếu học
         Quỹ học bổng của VINAHF nhằm giúp cho các học sinh nghèom các trẻ mồ côi có điều kiện để đạt được ước mơ học vấn của các em. Chương trình cho đến nay đã giúp trên em từ các trại mồ côi hay các gia đình nghèo tốt nghiệp được đại học và cao đẳng - Một giấc mơ tưởng chừng như không bao giờ thực hiện được - Niên Khóa 2017-2018 VINAHF bảo trợ trên 120 học sinh từ tiểu học cho đến đại học.
VINAHF sẽ cấp biên lại để khai thuế cho số tiền quí vị đóng góp trong việc cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học ở các nơi xa xôi.

Xin các bạn bấm vào các links để xem các hình ảnh về các học sinh nhận được sự giúp đỡ của VINAHF trong chương trình giúp đỡ các học sinh nghèo.Các bạn phải cho phép trình duyệt (browser) mở các windows để xem các hình ảnh này.
VINAHF rất mong đợi sự giúp đỡ của quí vị để cho các em thiếu may mắn một cơ hội chiến đấu vượt lên số phận của mình.

120 underprivileged students received VINAHF scholarship for new school year 2017-2018

Các Câu Hỏi Đáp Về Chương Trình Học Bổng Hoạt Động Như Thế Nào ?

Nếu Quí vị Muốn Tham Gia Giúp Đỡ Quỹ Học Bổng VINAHF, hay chọn bảo trợ một học sinh nghèo đang chờ đợi Click Here
. VINAHF rất linh động để quí vị có thể giúp cho các học sinh theo thiện chí của người bảo trợ.

Please visit VINAHF Facebook at https://www.facebook.com/VINAHF for more updated information than this website


VINAHF 's grants to help the underpriviledged students to achieve their education dreams
         Vietnam Humanitarian Foundation (VINAHF) has implemented the program to provide grants to needy students, or orphans , usually they are from schools in the remote, rural areas where their families , orphanage can not afford their higher education.
To these needy students' families just to have enough food on the table is already a big challenge for them, so the purpose of VINAHF's grants is to help their education dreams come true. VINAHF will provide you the IRS-approved receipts for the donation to this program. VINAHF committed to provide long-term support for the students who are selected to be sponsored in the program. Students will be helped until they graduate college to achieve their education dreams. Please join VINAHF to give these well deserved students a chance to fight for their better lives.

Q&A On How This Scholarship Program Works ?

If you would like to donate to VINAHF Fund or select to sponsor a specific student Click Here
. VINAHF has flexible program and will work with you to use the donation to your wish and expectation.

If you know any students who can be the candidates for the scholarship program, please contact and recommend them to VINAHF or refer this application to them


Xin đến VINAHF Facebook tại https://www.facebook.com/VINAHF để xem thông tin cập nhật hơn

Nếu các bạn biết có trường hợp em học sinh nào cần được giúp đỡ để giúp em đạt được ước mơ học vấn, xin liên lạc với VINAHF, giới thiệu em để được xem xét cấp học bống, hay điền vào mẫu đơn này .