VINAHF on-going projects to support the orphanges in constant difficuly to keep their places survived

         One of the key activities of The Vietnam Humanitarian Foundation (VINAHF) is to regularly support the orphanages in the remote, rural areas where they are almost unknown to the outside world due to the difficulty or lack of accessibility. Most of these orphanges are in the needy conditions, and to have enough food to feed the children and other invalid people is the main concern of the care-givers. VINAHF relies on the local volunteers in its network to deliver the help to these distant places. To view the pictures, click on the links, and make sure you allow the browser to pop new windows to view some typical pictures on VINAHF help to the orphanages.Về Các Hoạt Động Giúp Trẻ Em Mồ Côi của Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Việt Nam (VINAHF)

Như các bạn biết có thể đã biết, ngoài các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, giúp các đồng bào trong vùng bị thiên tai VINAHF còn định kỳ, thường xuyên giúp đỡ cho các nơi nuôi trẻ em mồ côi - VINAHF chú trọng đến những địa điểm xa, hẻo lánh đó là những cơ sở thường xuyên thiếu thốn do không được nhiều người biết đến do không ơ các địa điểm không có các phương tiện giao thông - VINAHF phải dựa vào mạng lưới các thiên nguyện tại Việt Nam để thường kỳ chuyển các giúp đỡ đến các trại nuôi mồ côi, người khuyết tật để tiếp sức với các Soeurs, các ni cô, các Linh Mục các nhà Sư phụ trách các trại này trong việc nuôi sống các trẻ em mồ côi và những người bất hạnh đang nương tựa tại các nơi này.
Xin các bạn bấm vào các links để xem các hình ảnh của việc phân phối đến tận tay đồng bào những đóng góp mà VINAHF đã thu được các bạn. Các bạn phải cho phép trình duyệt (browser) mở các windows để xem các hình ảnh này.