Projects By The Vietnam Humanitarian Foundation (VINAHF)

         Fighting poverty is also a purpose of VINAHF - VINAHF within its capacity will help the people who want to fight the poverty for better lives. VINAHF have provided micro-loans to the organizations or individuals to fight the poverty, VINAHF is on target to provide 100 loans to 100 needy families to fight their extreme poverty by 2010.
To view the pictures, click on the links, and sure you allow the browser to pop new windows to view some typical pictures on VINAHF's help to these people to fight against their extreme poverty.

Financed an entrepreneur with the passion to help the young poor/invalid women

 • Helped to build the "Nhip Cau" center to provide free vocational training and for the invalids

 • Helped to blinds in their efforts to learn to be independent

  “Give a man a fish, he’ll eat for a day. Give a woman micro loan, and she, her husband, her children, and her extended family will eat for a lifetime.”.

  If you know any individuals who can be the candidates for this micro-finance program, please contact and recommend them to VINAHF so that we can help them in their fights against poverty.


  VINAHF giúp Chống Nghèo Nàn


  Chiến đấu chống nghèo nàn là một mục đích của VINAHF, VINAHF sẵn sàng tài trợ cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức muốn vươn lên để thoát cảnh nghèo bằng những nỗ lực chính đáng của bản thân. VINAHF ý thức là giúp đỡ hiệu quả nhất cho người nghèo là tạo điều kiện, giúp đỡ vốn ban đầu để những người này tự mình độc lập và có điều kiện phát triển để thoát khỏi cảnh nghèo.


  Từ năm 2016, VINAHF đã chính thức đưa Chương trình Cho vay Không Lãi (CTCVKL - “Micro-finannce”). Đây là một chương trình dài hạn để giúp người nghèo có cơ hội chống và giảm bớt nghèo.VINAHF sẽ mở rộng chương trình đến các vùng nghèo trên đất nước Việt Nam, nhắm vào các gia đình nghèo, có sức lao động, có khả năng làm ăn kinh tế nhưng không có vốn, nhất là các phụ nữ, các bà mẹ, người vợ, ... giúp họ có thể làm việc để tăng thêm thu nhập bằng cách cho họ vay vốn không có lãi, và giúp các phụ nữ sử dụng được năng lực của họ giúp thu nhập của gia đình, đấu tranh chống nghèo.

  • VINAHF sẽ cho VAY KHÔNG LÃI với THỜI GIAN HOÀN VỐN HỢP LÝ do người vay tự chọn để họ có vốn làm ăn và trả dần lại tiền vay cho VINAHF.

  • Chương trình thử nghiệm trong các năm qua với 20 gia đình đã mang lại các kết quả rất khả khả quan. Chương trình hiện nay với trên 50 gia đình nghèo được vay vốn, và việc trả vốn như VINAHF mong đợi,

  • Trong năm 2107 VINAHF vượt mục tiêu giúp thêm được gần 30 gia đình. Mục tiêu cho CTCVKL là đến năm 2020 VINAHF sẽ giúp được 100 gia đình.

  • Trong năm 2108 VINAHF dự định giúp thêm được 20 gia đình.

  • VINAHF xét cấp đơn đơn giản, công minh ở những nơi VINAHF có được TNV tận tuỵ giúp hiệu quả cho CTCVK,L và đang mở rộng mạng lưới TNV để giúp cho CTCVKL này.

   VINAHF rất mong được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để thực hiện thành công chương trình này. Nếu quí vị nào muốn bảo trợ cho một gia đình nghèo nào qua việc cho họ vay vốn xin liên lạc với VINAHF - Thêm thông tin về CTCVKL này xin đến facebook www.facebook.com/VINAHF

  Tài Trợ Cơ sở Sản Xuất Của Người Khuyết tật - Hoàng Tâm

 • Giúp Trung Tâm "Nhịp Cầu" - Huấn Nghiệp Miễn Phí Cho Người Khuyết Tật tại Cần Thơ

 • Giúp các lớp học cho người mù để giúp họ vươn lên và tự lập.
 • Nếu các bạn biết có trường hợp cá nhân, hay cơ sở nào cần được giúp đỡ vốn, đầu tư ... trong việc đấu tranh chống nghèo với cùng mục đích của VNIAHF, xin liên lạc với VINAHF, giới thiệu các trường hợp để được xem xét nhận được sự tài trợ theo khả năng của VINAHF.