VINAHF responds to emergency cases

         While volunteering, our VINAHF volunteers in Vietnam, from time to time, encounter emergency situations or accidents but the inflicted persons, families are unable to afford the medical care that they badly need, so our volunteers often send the urgent requests to VINAHF for humanitarian help at the critical moments. VINAHF usually does best to respond such requests. To view the pictures, click on the links, and make sure you allow the browser to pop new windows to view some typical pictures on VINAHF's response to urgent requests.VINAHF giúp cho các tình huống khẩn cấp


Các thiện nguyện tai Viêtnam của VINAHF trong khi đi làm việc, thỉnh thoảng hay gặp những tình huống đáng thương, những tại nạn bất ngờ mà gia đình của người bị nạn không có đủ tiền để lo chạy chữa, khiến cho đôi khi có những tình huống có thể chữa trị trở nên trầm trong hơn .. Trong các tình huống đó, các thiện nguyện thường yêu cầu sự giúp đỡ nhân đạo khẩn cấp từ VINAHF - Tùy theo khả năng VINAHF luôn cố gắng để giúp họ trong lúc nguy cấp. Xin bạn bấm vào các links để xem các hình ảnh của việc giúp đỡ của VINAHF các kêu gọi cứu cấp nhân đạo. Các bạn phải cho phép trình duyệt (browser) mở các windows để xem các hình ảnh này.